Dysze ogólnego przeznaczenia / General purpose nozzles - zakres produktów dostępny w esklepie

Dysza rozpylająca to urządzenie, które wykorzystuje energię ciśnienia cieczy w celu zwiększenia jej prędkości przez otwór i rozbicia go na krople. Jego wydajność można dokładnie zidentyfikować i opisać, aby inżynier projektu mógł dokładnie określić dyszę rozpylającą wymaganą dla danego procesu. Odpowiednie charakterystyki, które identyfikują działanie dyszy, są następujące:

  1. Przepływ cieczy dostarczany w zależności od ciśnienia zasilania dyszy.
  2. Kąt otwarcia wytwarzanego aerozolu.
  3. Wydajność dyszy, jako stosunek energii rozpylonej do energii zużywanej przez dyszę.
  4. Równość rozkładu przepływu w stosunku do celu.
  5. Rozkład wielkości kropli rozpylania.
Dysze przemysłowe, wsparcie techniczne produkcji,atomizery, dysza, dysze, głowice myjące, lechler, mycie zbiorników, dysze wodne, dysza wodna, dysze lechler, dysze natryskowe, pnr polska, dysze pnr, pnr, dysze płaskostrumieniowe, dysze pełnostożkowe, dysze pustostożkowe, dysze dla przemysłu, dysze Śląsk,spryskiwacze, osuszacze ,obrotowe głowice myjące, rozpylacze, rozpylacze ciśnieniowe, dysze chłodzenie walców, dysza myjąca, dysze chłodzące, dysze do zdmuchiwania