Zbijanie zgorzeliny / Descaling - zakres produktów dostępny w esklepie

Proces usuwania osadów kamienia tlenkowego z powierzchni stali jest wykonywany w bardzo wysokich temperaturach i wymaga dysz, które pracują pod wysokim ciśnieniem, czasami do 600 barów. Skuteczność zbijanie zgorzeliny w dużym stopniu zależy od jednolitości działania dysz zainstalowanych na kolektorze dolotowym. Istotne jest również przedłużenie żywotności dysz przed ich spadkiem wydajności, co powoduje konieczność ich wymiany. Dlatego dokładna kontrola działania naszych dysz zbijacza zgorzeliny i ocena ich stanu są kluczowymi elementami, które PNR wykorzystuje przy użyciu specjalnego stanowiska do prób, własnego projektu i produkcji, w celu zapewnienia swoim klientom pełnej zgodności z wymaganiami.

Stanowisko testowe

PNR oferuje swoim Klientom możliwość pomiaru rzeczywistych wartości siły uderzenia i ciśnienia, jak również rzeczywistego kąta natryskiwania jego dysz zbijacza zgorzeliny, zapewniając w ten sposób, że dostarczony produkt spełnia wymagania specyfikacji technicznej.

KS SUPPORT, PNR, PNR POLSKA, dysze wodne, powietrzne, przemysłowe, płaski strumień, pełny stożek, pusty stożek, płaskostrumieniowe, pustostożkowe, pełnostożkowe, atomizery, głowice myjące, eduktory, filtry, dysza, dysze, dysze wodne, atomizer, atomizery, lakiernia, lakiernie, gaszenie, gaszenie pożarów, gaszenie spalin, głowice, głowice myjące, głowice obrotowe, tryskacze, mycie, myjnia, myjnie, chłodzenie, spray, spraying, nozzle, nozzles, tomi, rely, mycie zbiorników, lechler, hennlich, PNR, PNR dysze, Lechler dysze przemysłowe, dysze chłodzenie walców, dysza myjąca, dysza natryskowa, dysze przemysłowe, dysze aluminiowe do pary, dysze aluminiowe powietrzne, dysze chłodzące, dysze czyszczenie taśmy, dysze do chłodziwa, dysze do dezynfekcji, dysze do nawilżania, dysze do pary, dysze do przemysłu, dysze do rozpylania, dysze do zdmuchiwania, dysze fosforowanie mycie, dysze PNR Polska, dysze lechler hennlich, dysze lechlera hennlich, dysze nawilżające